nič nie je jednoduchšie, ako povedať, že to nejde...

Batérie pre váš solárny systém.

  Pri navrhovaní ostrovného systému je dôležité vedieť, aký nielen maximálny, ale aj kontinuálny odoberaný výkon bude z batérií solárneho systému. Dá sa povedať, že batérie sú tým najdrahším, ale aj najzraniteľnejším komponentom celej zostavy. Každý z nás dobre vie, že tak ako sa my správame k batérii, tak sa ona správa k nám. Dobrým príkladom je mobilný telefón, ktorý je vybitý hlavne vtedy, keď ho nutne potrebujete.

Prvým faktorom je vplyv teploty okolia. Teplota okolia vplýva nielen na dobu životnosti batérie, ale aj na jej okamžitú kapacitu a napätie na svorkách. Preto pri navrhovaní väčších systémov uprednostňujeme miesto uloženia batérií, kde by sa dala zadefinovať skoro konštantná teplota.  Pri menšom systéme je vhodné uvažovať o zatienenom a krytom mieste. Tak isto sa musí uvažovať nad prevádzkou v zimnom období.
 
Druhým faktorom je počet nabíjacích cyklov batérie v závislosti od vyčerpaného výkonu. Z tohoto dôvodu je vhodné správne dimenzovanie zálohovanej kapacity batérie/energie, ako aj obmedziť odber na vrchnej hrane výkonu. Batérie to zvládajú, ale nie dlhodobo. Ich životnosť poddimenzovaním systému prudko klesá.
 

 

Tretím faktorom je plánovaný odber z batériového systému. Čím je odber nižší, tým je dlhšia doba funkčnosti systému a naopak. Nakoľko môžete uskladniť iba množstvo energie, ktoré je ohaničené kapacitou batérie, musíte vedieť výkon systému. Ale dôležité je myslieť na fakt, že 30% energie musí ostať v batérii a nikdy ho nevyčerpáte.

 

  Solárny systém je vždy modulárny, to znmená, že v prípade expanzie systému je možné ho individuálne v určitých hraniciach rozširovať. Tak isto je možné kontrolovať kapacitu batérie a podľa jej aktuálnych hodnôt, riešiť priority napájania zariadení pripojených do systému.

Možnosti ostrovného systému.

  Každý ostrovný systém je možné rozdeliť do troch skupín:
 
  • systém pracujúci iba s jednosmerným napätím
  • systém pracujúci s jednosmerným, tak ako aj so striedavým napäťím s nesínusovým priebehom
  • systém pracujúci v nutnom prípade aj s jednosmerným, tak ale aj so striedavým napäťím so sínusovým priebehom.
 
Pri využívaní iba jednosmerného napätia je možné používať zariadenia na 6-12-24-48 Voltov. Platia tu určité bezpečnostné pravidlá, ako aj riziká na prevádzku. Jednosmerné napätie potrebuje aj iný typ ističov, poistiek, zásuvie a.t.ď. 
NEZABUDNITE: nikdy nerozpájajte konektory pri uzatvorenom elektrickom okruhu. Môže dôjsť k popáleninám, poškodení zraku či priamo škode na majetku. Batéria v náhodnom skrate = nebezpečensto zahriatia, vzplanutia a aj explózie. Kyselina sírová vo fotme kvapaliny, alebo gélu zahriata na 60°C vie urobiť svoje!
 
 
Systém pracujúci s nesínusovým napätím o hodnote 230V, nevie roztočiť motor čerpadla, kompresor a podobné zariadenia tak, aby pri ich napájaní okamžite, alebo až po určitom čase prevádzky nedošlo k poškodeniu zariadení. Je vhodný na napájania TV, rádia, PC a osvetlenia.
 
Systém so sínusovým napájaním 230V je univerzálny, je to to najkonfortnejšie, ale zároveň najdrahšie riešenie.

Vyhľadávanie

Kontakt

Alarmcentrum Rača - Ivan Nepraš Oblačná 7170/28
831 06 Bratislava 3 - Rača
+421 (0) 911 74 99 98
+421 (2) 4488 3277