nič nie je jednoduchšie, ako povedať, že to nejde...

Kamerové systémy.

   Štandardom dnešnej doby je chrániť si svoj majetok, parkoviská, výrobné a skladové haly, ako aj predajne v plnom rozsahu. Nakoľko nie je možné odpovedať  na otázku: "Koľko ma to bude stáť na môj rodinný dom?", v prípade  záujmu pošlite  nám  kontakt a my sa s vami spojíme. Nakoľko  sa jedná o IP kamery, musíte mať na zreteli, že treba vybudovať vlastnú počítačovú sieť, alebo sa dopojiť už k jestvujúcej. Áno poznáme aj technológiu WiFi, no všeobecne sú k takejto kamerovej sieti výhrady o spoľahlivosti, rýchlosti prenosu dát a neodporúčame ju. Pri dvoch, troch interiérových kamerách, to nie je až taký problém, no na väčšie siete kategoricky hovoríme: "NIE". Na ďalších podstránkach sme vám pripravili prehľad nami preferovaných  a odskúšaných komponentov pre kamerové systémy. Neuvádzame ceny systémov po jednotlivých komponentoch, nakoľko by sme vám radi pomohli s prvou konfiguráciou systému, aj keď sa následne dohodneme na samoinštalácii systému.

Ak máte záujem, pošlite nám dopyt na systém s kontaktom na vás a následne vám vypracujeme cenovú ponuku podľa vašich požiadaviek.

  Internetová stránka zoskupila množstvo slabo zabezpečených on-line kamier po celom svete, vyše dvoch stoviek aj zo Slovenska.


Stránka Insecam.com , ktorej server sídli pravdepodobne niekde v Rusku, zoskupila desaťtisíce on-line bezpečnostných kamier, ktorých majitelia pozabudli na správne nastavenie hesiel. Automatickým skenovaním a zadávaním štandardných hesiel, ako je napríklad kombinácia admin – admin, alebo admin – 12345,  získal tvorca stránky prístup ku neprebernému množstvu webových kamier z rôznych kútov sveta.


  Nejedná sa ale pritom iba o zábery z bežne dostupných kamier napríklad na námestiach či z rekreačných oblastí. Na stránke možno nájsť aj také kamery, ktoré zachytávajú ľudí v kanceláriách, obchodoch či dokonca v pohodlí vlastného domova. Vidieť možno aj obraz z detských izieb, kde si rodičia nainštalovali kameru pre dozor nad spiacim dieťaťom. Všetci ale spravili zásadnú chybu – nezmenili štandardné heslo výrobcu. Kamier, na ktoré sa vďaka slabému zabezpečeniu možno takto pripojiť, je na stránke niekoľko tisíc z vyše 150 krajín sveta. Na Slovensku  je tu evidovaných v súčasnosti niečo vyše 200.


  Autor tohto projektu hovorí, že cieľom je hlavne poukázať na obrovský problém. Ten spočíva v slabom zaškolení používateľov IP kamier, ktorí si nedajú pozor a nikdy nezmenia štandardné heslo od výrobcu kamery. Napriek už pomerne veľkej publicite, ktorej sa stránke za posledné dni dostalo však zatiaľ nik nemal autora kontaktovať, aby jeho webkameru zo stránky stiahol. Riešením však má byť jednoduchá zmena hesla. Pozrite si aj vy, či sa na stránke nenachádza vaša bezpečnostná kamera a zmeňte si určite heslo, pokiaľ ste tak ešte nespravili.

Základné zobrazovacie rozlíšenie kamerových systémov.


IP kamery majú už 20 rokov.

   Sieťová, alebo aj IP kamera, oslávila už 20 rokov. Bola jedným z prvých reálnych zariadení tzv. Internetu vecí (IoT) a spôsobila doslova revolúciu na poli zabezpečovacej techniky. Prechod od analógových k IP video systémom viedol k rozvoju segmentu „internetu bezpečnostných vecí“. Dnes je úplne bežné, že „veci“ pripájame do sietí a ovládame ich cez internet. Vráťme sa však na chvíľu v čase. Písal sa rok 1996 a svet stále ešte len objavoval kúzlo, ktoré sa volalo „Internet“. Mnohí ľudia si práve v tomto čase zriaďovali svoje prvé e-mailové schránky, alebo vytvárali svoje prvé weby. Prešlo totiž len pár rokov od vynálezu World Wide Webu (WWW) a jeho sprístupneniu verejnosti v auguste 1991. Len asi pred pol rokom uviedol Microsoft operačný systém Windows 95 s pracovným názvom Chicago, do ktorého bolo možné cez balík MS Plus! doinštalovať ako rozšírenie aj prvú generáciu Internet Explorer 1.0 .


A predsa sa už v roku 1996 objavila prvá IP kamera! Vtedy sa pochopiteľne ešte nevolala IP a hovorilo sa o nej skôr ako o kamere so zabudovaným webovým serverom, na čom sa v podstate za tých dvadsať rokov vývoja zas tak veľa nezmenilo. Aj dnešné IP kamery sú „len“ kamerami s integrovaný webovým serverom, no ten ich počítač je výkonnejší, dátová komunikácia je neporovnateľne rýchlejšia a schopnosti sú takmer neuveriteľné.

LEGISLATÍVA.

  Každý systém na monitorovanie priestoru (kamerový systém), ktorý monitoruje priestor prístupný verejnosti, bez ohľadu na to, či slúži na monitorovanie okolia domu alebo firmy, musí spĺňať kritéria dané Zákonom 122/2013, 84/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


Najčastejšie sú porušené tieto ustanovenia zákona (okrem domácností):

1. Systém na monitorovanie priestoru nesmie nikdy monitorovať priestory, kde človek očakáva  súkromie (napr. umyvárne, WC). Kamera nesmie byť ani skrytá (napr. v PIR)

2. Obrazový záznam nesmie byť prístupný komukoľvek, ale len oprávneným osobám

3. Prevádzkovateľ nepoučil oprávnené osoby, nevyškolil zodpovedné osoby

4. Oboznamovanie dotknutých osôb vyplývajúce z ustanovení

5. Obrazový záznam musí byť zlikvidovaný do 7 dní v zmysle §13 ods.7

6. Prevádzkovateľ nevedie evidenciu o systéme (ak systém nepodlieha registrácii)

7. Prevádzkovateľ nemá vypracovaný Bezpečnostný projekt alebo Bezpečnostnú smernicu


   Ak systém na monitorovanie priestoru monitoruje časť ulice v okolí domu (nielen súkromné priestory domu a jeho bezprostredné okolie), tak monitoruje priestor prístupný verejnosti. Systém na monitorovanie priestoru musí spĺňať kritéria dané Zákonom o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (musí mať aj vypracovaný Bezpečnostný projekt alebo Bezpečnostnú smernicu). Neznalosť zákona neospravedlňuje. Pokutu dostane prevádzkovateľ kamerového systému.      Z hľadiska zákona je jedno, či zákon porušil občan alebo firma.

  Ak nie je systém na monitorovanie priestoru pripojený na internet, nemusí mať prevádzkovateľ systém registrovaný a nemusí mať vypracovaný Bezpečnostný projekt, ale Bezpečnostnú smernicu. Ak chce prevádzkovateľ kamerového systému ušetriť peniaze, môže si Bezpečnostný projekt môže vypracovať aj sám, prípadne využiť ponuky niektorých firiem. Zodpovednosť nesie vždy prevádzkovateľ kamerového systému.

  Za porušenie ustanovenia Zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov môže byť prevádzkovateľovi udelená pokuta až do cca 3 až 60 tis. EUR. V novom Zákone na ochranu osobných údajov nastala výrazná zmena. Každý systém na monitorovanie priestoru, pred uvedením do prevádzky, bude musieť byť registrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov. Z návrhu zákona taktiež jasne vyplýva, že bude musieť mať vypracovaný Bezpečnostný projekt.

Vyhľadávanie

Kontakt

Alarmcentrum Rača - Ivan Nepraš Oblačná 7170/28
831 06 Bratislava 3 - Rača
+421 (0) 911 74 99 98
+421 (2) 4488 3277


Kontaktujte nás