nič nie je jednoduchšie, ako povedať, že to nejde...

CU-08 GPS/GSM jednotka TRACER

Jednotka CU-08 je zariadenie, ktoré pomocou GSP prijímača zabezpečuje polohu automobilu, motocyklov alebo iných mobilných objektov. Je určená pre monitoring pohybu osobných a nákladných vozidiel, kamiónov, stavebných a lesných strojov, stavebných buniek atď. Zahájenie a ukončenie jazdy je snímané prostredníctvom kľúča zapaľovania.   

Využíva sa so službou Auto na mape, alebo aj len ako autonómna jednotka.

Dostupné sú aj dva nezávislé vstupy pre monitoring chodu technológií (mieša, chladí, sype...), vstup pre alarm alebo tiesňové tlačidlo. Výstup môže slúžiť na spínanie spotrebiča na diaľku SMS správou, alebo akustické upozornenie na neautorizovaného vodiča či prekročenie povolenej dĺžky jazdy. Vodič sa identifikuje prostredníctvom RFID čipu a prepínačom si môže prepnúť aj na súkromnú jazdu. Jednotka obsahuje funkciu, pri ktorej môže odoslať SMS pri opustení nastavenej zóny, alebo prezvoniť pri zahájení jazdy. Polohy a stav je možné pozerať on-line cez aplikáciu alebo aj na vyžiadanie SMSkou. Programovanie funkcií je možné pomocou SMS správ, alebo komfortne cez PC a softvéru C-Link (cez USB interface GD-04P) .