nič nie je jednoduchšie, ako povedať, že to nejde...

GSM komunikátor SE2212X.

Nový GSM komunikátor SE2212X s internetovým nastavením!

Špičkový komunikátor za výbornou cenu s GPRS přenosem! Můžete si odkudkoli nastavit všechny parametry přes GSM síť prostřednictvím GPRS dat. Navíc naše řešení funguje na přímém spojení mezi Vaším počítačem a SE2212XGPRS, takže se nikde neukládají Vaše data a tudíž nikdo nemá přehled o Vašich aktivitách na rozdíl od některých dalších firem, jenž ukládájí veškerá data na své servery. Můžete si tedy kdykoli naprogramovat či přeprogramovat tento GSM komunikátor například se svého domu na chatě či kdekoli jinde. Nepotřebujete k tomu ani Internet, ani cokoli jiného. Stačí mít pouze v místě kde je umístěn náš komunikátor pouze GSM signál.

Tento GSM komunikátor je vyvinut a vyroben naší firmou v České republice. 
GSM komunikátor SE2212X nabízí výnikající zařízení v poměru výkon/cena. Vzhledem ke svým univerzální vlastnostem představuje v současnosti nejlevnější GSM komunikátor a přitom nabízí i některé prvky GSM ústředny. Zařízení slouží jako doplněk k zabezpečovací ústředně nebo také jako samostatné zařízení pro sledování stavu čidel
s možností odeslání sms a prozvonění až 64 uživatelů.

Hlavní vlastnosti:
Široký rozsah napájení 9 - 24 V SS.
Dva digitální vstupy.
Dva výkonové tranzistorové výstupy
Analogový vstup 0 – 30 V s možností hlídání vžpadku napětí na sekundáru napájecího trafa.
Dvě měření teplot pomocí Dallas chipů DS18B20.
64 telefonních čísel s individuálním nastavením prozvonění a zasláním sms
Nastavitelný počet prozvonění.
Individuální nastavení odesílání systémových sms na vybraná čísla.
Programovatelná konfigurace vstupů na spínací, rozpínací a změnu, popř zapnutí / vypnutí systému.(aktivace / deaktivace zařízení.

Vyhlášení poplachu při:
Změně na vstupu dle konfigurace vstupu.
Překročení nebo podkročení přednastaveného napětí
Překročení nebo podkročení přednastavených teplotních mezí.
Vyhlášení poplachu lze pro každou možnost individuálně zapnout nebo vypnout
Konfigurace výstupů na sepnutí při poplachu nebo signalizaci zapnutí / vypnutí.
Konfigurace výstupů na direktívní spínání výstupů pomocí vstupů včetně podkročení / překročení analogových veličin.
Ovládání výstupů pomocí prozvonění na základě počtu vyzvánění.
Ovládání výstupů pomocí sms.
Volitelná délka sepnutí při poplachu

Technické parametry:Rozměr: 85 x 85 x 36 mm
Napájení: 9 – 24V SS
Typické napájení : 12 V
Klidový odběr: 50 mA
Špičkový odběr (při burstu GSM) : 2 A
Proud digitálního vstupu při sepnutí : 4,5 mA / 12V
Maximální proud výstupu : 4 A
Maximální spínané napětí : 40 V
Napětí analogového vstupu : 0 - 30 V
přesnost měření napětí : 5 %
Rozsah měření teplot: -55 - 125 °C
Přesnost měření teplot : +/- 0,5 °C
Podporovaný typ teplotního čidla : DS18B20

 

GSM Komunikátor SEL-244x

Popis komunikátoru
GSM komunikátor SEL-244x lze použít jako jednoduchou drátovou ústřednu dálkové ovládání přes mobilní telefon. Můžete tedy jednoduše ovládat čerpadla, restartovat servery či hlídat prostory nebo stavy zařízení. Tento komunikátor obsahuje:
4 digitální drátové vstupy
4 digitální výstupy s výkonovými tranzistory (lze doplnit desku s relé)
2 analogové vstupy 0-12V
lze libovolně nastavit jakýkoli parametr uživatelem (viz popis níže)
libovolné pojmenování vstupů/výstupů, kde délka vstupního textu je 63 písmen a výstupního 23
písmen
nastavitelné zpoždění příchodu a odchodu (0 - 120 s)
nastavitelné doby sepnutí relé
možnost výběru zavolání, poslání SMS nebo obojího v případě alarmu
ovládání výstupních relé prostřednictvím SMS
maximálně propracovaný a velice příjemnný servisní program na PC - připojení přes USB port
možnost upgrade firmwaru pomoci obslužného programu přes USB bez nutnosti odpojit kabeláž
zabudovaný USB konektor
Archivace činnosti vstupů, výstupů a telefonních čísel.

Technické parametry:
Napájecí napětí: 12V (11 – 14V)
Klidový odběr proudu: < 10mA mA
Max. odběr proudu: (GSM modul vysílá, relé sepnuta): špička až 500mA
GSM pásma použitého GSM modulu: tyřpásmová verze tj. 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Pracovní teploty: -20°C až +50°C
Zatížení kontaktu relé Re1: max. 230V / 5A

Rozměry: 81 x 73 x 20 mm
Hmotnost: 80g

 

TL 341L - profesionálny komunikátor.

Popis zařízení
Mozkem každého zabezpečovacího systému je ústředna. Ta vyhodnocuje veškeré signály ze snímačů a ovládacích zařízení a na základě jejich analýzy a v souladu s naprogramováním rozhoduje o vyhlášení poplachu. Obsahuje GSM komunikátor, jenž komunikuje s drátovými i bezdrátovými detektory. Veškeré poplachové informace jsou zasílány přímo na PCO nebo mobilní telefon, popřípadě na PCO a přednastavená telefonní čísla. K systému nabízíme drátovou systémovou klávesnici až pro 16 podsystémů, klávesnice s integrovanou čtěčkou bezkontaktních karet nebo bez čtečky, nebo bedrátové klíčenky. K deaktivaci či aktivaci systému lze použít pouze bezkontaktní přívěsky (karty) nebo kód nebo kombinaci obou způsobů, popřípadě pouze aktivovat i deaktivovat kódem, pokud se jedná o klávesnici bez RFID čtečky. Klávesnice vždy ukazuje přítomnost síťového napětí a stav systému, tj. zda je aktivován nebo deaktivován a to prostřednictvím prostřední LED (svítí/nesvítí). U naší systémové klávesnice lze nastavit až 64 různých kódů. Lze tedy každému členu rodiny či zaměstanci přiřadit jiný kód, jenž bude následně zobrazen v historii. Lze pak tudíž bez problémů vysledovat, kdo dané zařízení aktivoval či deaktivoval. Mozkem každého zabezpečovacího systému je ústředna. Ta vyhodnocuje veškeré signály ze snímačů a ovládacích zařízení a na základě jejich analýzy a v souladu s naprogramováním rozhoduje o vyhlášení poplachu. Obsahuje GSM komunikátor, jenž komunikuje s drátovými i bezdrátovými detektory. Veškeré poplachové informace jsou zasílány přímo na PCO nebo mobilní telefon, popřípadě na PCO a přednastavená telefonní čísla. K systému nabízíme drátovou systémovou klávesnici až pro 16 podsystémů, klávesnice s integrovanou čtěčkou bezkontaktních karet nebo bez čtečky, nebo bedrátové klíčenky. K deaktivaci či aktivaci systému lze použít pouze bezkontaktní přívěsky (karty) nebo kód nebo kombinaci obou způsobů, popřípadě pouze aktivovat i deaktivovat kódem, pokud se jedná o klávesnici bez RFID čtečky. Klávesnice vždy ukazuje přítomnost síťového napětí a stav systému, tj. zda je aktivován nebo deaktivován a to prostřednictvím prostřední LED (svítí/nesvítí). U naší systémové klávesnice lze nastavit až 64 různých kódů. Lze tedy každému členu rodiny či zaměstanci přiřadit jiný kód, jenž bude následně zobrazen v historii. Lze pak tudíž bez problémů vysledovat, kdo dané zařízení aktivoval či deaktivoval.

Můžete si tedy rozdělit dům na jednotlivé podsystémy jako např. garáž, přízemí, první patro, balkón, chodby atd. Náš systém umožňuje nastavit aktivaci i deaktivaci po jednotlivých podsystémech, takže si např. v noci můžete aktivovat celý dům kromě ložnice a chodby, nebo ložnice, chodby a kuchyně atd. Takhle si můžete rozdělit dům až na 64 podsystémů, avšak při praktickém použivání stačí většinou max. 5 – 6 podsystémů. Při aktivaci jednotlivých podsystémů či celého domu či jiného střeženého prostoru lze využít funkci aktivaci celého střeženého prostoru stisknutím jediného tlačítka, Nemusíte tedy vyťukávat celý kód, ale stači stisknout pouze jediné tlačítkoa celý hlídaný prostor bude automaticky převeden do střeženého tvaru. Stejně tak, pokud potřebujete aktivovat nějaký podsystém, stačí stisknout pouze dva tlačítko bez jakýkoli kódů. Tak například pokud chcete aktivovat jen podsystém 2, řekněme přízemí a garáž. Stisknetě pouze 2 a *. Tento systém je maximálně jednoduchý a pohodlný na obsluhu.


Rychlé, jednoduché a spolehlivé. Naopak deaktivovat můžete celý systém nebo pouze vybrané podsystémy. Jeden podsystém může obsahovat více detektorů (čidel). Počet bedzrátových klíčenek je omezen na 256 ks.
Počet vstupů i výstupů lze rozšířit až na 256. Kromě námi dodávaných detektorů a dalšího příslušenství lze k ústředně připojit jakékoli drátové detektory jiných výrobců, jenž mají reléové výstupy. Připojením bezdrátového příjímače např. RISCO RWR04EU868 získáte špičkový profesionální bezdrátový systém na 868MHz. Rovněž tak lze přiopjit náš RF přijímač SEL-RF01, který rozšířuje možnosti připojení levných bezdrátových čídel na bázi 433MHz.
Dále lze nastavit až 256 telefonních čísel, které lze libovolně přiřadit kterémukoliv vstupu.
Historie události zobrazující seznam veškerých událostí jako jsou poplachy, aktivace, deaktivace atd. včetně jmén osob, datumu, hodiny a minuty.
Lze libovolně nastavit jakýkoli parametr uživatelem (viz popis níže) nastavení doby zvonění nastavení počtu prozvonění pro každé číslo zvlášť.
Libovolné pojmenování vstupů/výstupů, kde délka vstupního textu je 63 písmen a výstupního 23 písmen.
Každý vstup obsahuje dva typy SMS a to : poplachovou SMS a SMS informující o návratu vstupu do původního stavu. Lze si tedy v softwaru vybrat zda chcete zasílat pouze poplachovou SMS, nebo i SMS o návratu vstupu do původního stavu.
Každý vstup obsahuhe čítač události, ze kterého je zřejmé kolikrát došlo na daném vstupu ke změně stavu či poplachu.
Nastavitelné zpoždění příchodu a odchodu.
Nastavitelné doby sepnutí relé
Možnost výběru volání, poslání SMS nebo obojího v případě alarmu
Ovládání výstupních relé prostřednictvím SMS
Ovládání jednotlivých podsystémů prostřednictvím SMS
Aktivace všech podsystémů jedním drátovým vstupem či tlačítkem na klávesnici SEL-SK
Možnost sepnutí relé při aktivaci a vypnutí při deaktivaci (vhodné pro ovládání exteních zařízení např. kamer ve spojení s GSM alarmem, tzn. že kamery jsou aktivní pouze tehdy, je-li GSM komunikátor aktivován)
Maximálně propracovaný a velice příjemnný servisní program na PC - připojení přes USB port
Možnost upgrade firmwaru pomoci obslužného programu přes USB bez nutnosti odpojit kabeláž
Zabudovaný USB konektor
Zařízení má všechny potřebné certifikáty.

Vyhľadávanie

Kontakt

Alarmcentrum Rača - Ivan Nepraš Oblačná 7170/28
831 06 Bratislava 3 - Rača
+421 (0) 911 74 99 98
+421 (2) 4488 3277


Kontaktujte nás

 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
.

 

Technické parametre:
Napájacie napätie: 12V 

(11 – 14V, pokiaľ bude využívané relé Re1, 7 – 14V bez použitia relé Re1)


Kľudový odber prúdu: 

45 mA Max. odber prúdu: (GSM modul vysílá, relé sepnuta): špička až 500mA


GSM pásma použitého GSM modulu: štvorpásmová verzia 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz


Počet udalosti v histórii: 500
Pracovná teplota: -20°C až +50°C
Zaťaženie kontaktov relé Re1: max. 230V / 5A
Rozmery: 105 x 70 x 18 mm

PC software
Na vstupy je možné pripojit IBA bezpotenciálové kontakty, spínané proti GND.