nič nie je jednoduchšie, ako povedať, že to nejde...

Spolupráca s renomovanými spoločnosťami.

   Nakoľko našim cieľom nie je vysoký zisk z predaja ázijských výrobkov takých značiek o ktorých nepočuli ani domorodci v danom regióne, ponúkame vám iba certifikované výrobky na európsky trh, poprípade výrobky z európskeho trhu. Našou snahou je odviesť menej a kvalitne, ale hlavne s možnosťou sa bez hanby vrátiť na miesto montáže k spokojnému zákazníkovi. Dlhoročnou spoluprácou so zastúpením nemeckej firmy Krannich Solar, sme v roku 2012 namontovali cca. 200 kWp na strechy rodinných domov a obecných budov.


Dôležité upozornenie.

Množia sa internetový predajcovia so zaručene dobrou ídeou nazvanou GridFree. Ako podporu svojich tvrdení predkladajú vyhlásenia ERU v CZ. No my žijeme v SR a tu je realita trochu iná!

Každému pripojeniu zdroja do distribučnej sústavy (aj pripojenie fotovoltických panelov do vlastných rozvodov je pripojenie do distribučnej sústavy) musí predchádzať Žiadosť o pripojenie (www.zsdis.sk – Výrobcovia elektriny – Ako sa pripojiť – kde v lište na pravo nájde žiadosť. Dá sa vyplniť v PC, ale nedá sa uložiť. Treba vyplniť, vytlačiť, spraviť kópiou a tak archivovať).

To znamená, že aj systém GridFree s výkonom 200W, podlieha tomuto nariadeniu. Pokuta za neoprávnené pripojenie môže byť až 5 ciferné číslo bez desatinnej čiarky.

OFF GRID

 Táto aplikácia FV systémov sa používa na miestach, kde nie je možné alebo nie je vhodné sa priamo napojiť ne elektrickú sieť. Autonómny systém môže byť s akumuláciou alebo bez akumulácie elektrickej energie:

Autonómny systém s priamym napájaním - Systém sa používa v menších aplikáciách, ktoré nie sú závislé na neustálom slnečnom žiarení, ako sú napríklad kalkulačky, hodinky, atď. v súčasnej dobe je veľký dopyt po malých prenosných nabíjačkách na mobily a počítače.

Autonómny systém s akumuláciou elektrickej energie - nutnou súčasťou systému je akumulátor, ktorý nám zabezpečuje naakumulovanie elektrickej energie vyprodukovanej zo slnečného žiarenia pre potreby, kedy nie je dostatok slnečného žiarenia a je vyššia spotreba energie.

ON GRID

  V podmienkach Slovenska, kde elektrická rozvodná sieť poskytuje kvalitné a neprerušované dodávky elektrickej energie nie je hlavným motívom pripojenia fotovoltického systému nedostatok elektrickej energie, ale ekologický prínos, úspora a hlavne zisk z odpredaja elektrickej energie. Najviac využívaný systém pripojenia fotovoltických panelov. Široké uplatnenie tohto FV systému je v oblastiach, kde je dostatočné pokrytie elektrickou rozvodnou sieťou. Systém nepotrebuje žiaden akumulátor, pretože vyrobená elektrina sa buď priamo spotrebuje spotrebičmi v budove alebo prebytočná vyrobená elektrická energia sa dodáva do elektrickej rozvodnej siete.
Vyhľadávanie

Kontakt

Alarmcentrum Rača - Ivan Nepraš Oblačná 7170/28
831 06 Bratislava 3 - Rača
+421 (0) 911 74 99 98
+421 (2) 4488 3277


Kontaktujte nás